Jaarverslag

Het jaarverslag 2023 van Stichting Pensioenonderzoek, gevestigd te Helmond.

In 2023 bestaat Pentrib uit:

Jan Ilsink, Ben Braam, IJsbrand den Hollander en Cor Minnaard van het actie Comité Redhetpensioenstelsel, Ronny van der Maaten, Gerard Meijer,  Sybe Terwee en Wilma Berkhout van NBP en Ritske Tjallingii.

In 2023 heeft Pensioenonderzoek zich beziggehouden met het ontsluiten van het verzamelde materiaal en het plaatsen daarvan op de website van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen onder de tab “Pensioendossier.”

Het resultaat ziet er goed uit. Er is een leesbaar geheel ontstaan met een duidelijke indeling. Inmiddels fraaier op de nieuwe website van NBP.

Op 8 mei 2023 hebben wij een brief doen uitgaan aan een lijst van ons welgezinde prominenten. Van hen hebben er zeven gereageerd. De meest enthousiaste reactie kwam van Professor Joop Hartog met goede aanbevelingen.

Ondertussen is de Wtp ook op de laatste dag van de oude Eerste Kamer aangenomen (juni 2023).
Pikant nog waren de APPA-pensioenen van politieke ambtsdragers, waarover een discussie ontstond of dáárdoor er een twee derde meerderheid nodig was. Rechtsgeleerden als professor Wim Voermans oordeelde van wel, maar de Eerste Kamer zelf vond van niet en stemde met een gewone  meerderheid voor. De APPA-pensioenen werden voorlopig buiten de Wtp gehouden.

Wij waren als Pensioenonderzoek natuurlijk teleurgesteld, maar hebben ons werk daarna toch contentieus voortgezet met als idee dat dit materiaal dient voor de vast komende Parlementaire enquête.

Wilma Berkhout