Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 van Stichting Pensioenonderzoek, gevestigd te Helmond.

In 2022 bestaat Pentrib uit:

Jan Ilsink, Ben Braam, IJsbrand den Hollander en Cor Minnaard van het actie Comité Redhetpensioenstelsel, Ronny van der Maaten, Gerard Meijer,  Sybe Terwee en Wilma Berkhout van NBP en Ritske Tjallingii.

Daarnaast hebben we onze naam verandert in “Stichting Pensioenonderzoek” en besloten daarvoor onze statuten te wijzigen.
De oude naam heeft door externe oorzaken een slechte naam gekregen en van elke associatie daarmee willen wij ons verre houden. Vandaar.

In 2022 voornamelijk met drie activiteiten bezig gehouden.

  1. Het verzamelen van materiaal op het gebied van de waarheidsvinding in het pensioendossier, dat ordenen en proberen te bedenken hoe dat te ontsluiten, zodat het voor de lezer duidelijk wordt wat er precies speelt.
  2. Het ontwikkelen van een website waarop een en ander gepubliceerd wordt.
  3. Het bespreken van de actualiteit.

Ad 1 ) In 2022 is doorgewerkt aan het ontsluiten van het vele materiaal. Om er structuur in aan te brengen en om het leesbaar voor de leek en de gevorderde lezer hebben we onze gelederen verstrekt met Ritske Tjallingii.
Hij geeft er voor gezorgd, samen met Jan Ilsink en onze corrector Gerard Meijer, dat het uiteindelijk is gelukt een eerste start te maken.

Ad 2) Voor de publicaties op de  website hebben we onderdak gevonden bij NBP. Op deze site wordt het onderzoek gepubliceerd. (inmiddels in 2023 een feit)
Maar er is nog veel schrijfwerk aan de winkel.

Ad 3). In 2021 kwamen als actualiteit en ook inspanningen van leden van het Pensioentribunaal ter sprake:

  • Achter de schermen is actief  met Tweede Kamerleden van de oppositie  samengewerkt om de juiste vragen te stellen bij de Wet Toekomst Pensioenen.
  • Er is intens gesproken met politieke partijen.
  • Pensioenartikelen zijn geschreven door leden in o.a. het blad “Pensioenbelangen”, in het ED (“Foute modellen” en “Pensioenwet leidt tot menselijke drama’s.”).

Helaas is de WTP toch aangenomen op 22 december 2022 door de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer.

In juli 2021 is de Stichting opgericht in Den Haag met als bestuurders: Jan Ilsink (voorzitter), Ben Braam (Penningmeester) en Wilma Berkhout (secretaris).

Wilma Berkhout