Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Pensioenonderzoek 2021 – 2022

Doel.

a. door middel van waarheidsvinding het ‘Pensioen-Financieel-Complex’ te ontwarren;

b. op te sporen welke partijen voordeel hebben bij de ontwikkeling daarvan en deze partijen ter verantwoording te roepen;

c. na te gaan waarom Nederland in de Pensioenwetgeving vergaand is afgeweken van de EU-pensioenrichtlijnen;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
e. Het bekendmaken van de resultaten van het onderzoek.

Middelen.

De gevonden resultaten zullen door middel van (pers)publicaties, website en sociale media bekend gemaakt worden, zodat mensen hier kennis van kunnen nemen.

Daarbij zal de Stichting duidelijk maken hoe ze zich verhoudt tot andere initiatieven (stichtingen en verenigingen) die eveneens activiteiten ontplooien in het ‘Pensioen-Financieel-Complex’.

Voor onderzoek en kosten website en sociale media zullen fondsen worden geworven door middel van donateurs.

Termijn.

In 2021 worden de doelstellingen en de activiteiten van de Stichting geëffectueerd.

De  website, die nu in ‘opbouw’ is, zal worden gelanceerd. Gebruik van sociale media zal worden opgestart.


Fondsenwerving.

De eerste fondswerving zal worden gestart. De resultaten daarvan zullen ten goede komen aan dekking van de kosten. Zie het volgende overzicht:

Omschrijvingkosten
 eenmaligjaarlijks
Oprichting Stichting Notaris  500,-   
Exploitatie
KvK
Bankrekening
Verzekering
50,-  50,-
120,-
350,-
Website
Ontwerp
Domeinnaam en hosting
 
1000,-
50,-
    80,-
Publicatie PM  
Evenement PM  
Totaal     1600,-600,-

Organisatie.

De Stichting Pensioenonderzoek is een stichting met donateurs..

Alle voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-status zullen worden vervuld.

KvK: 80330606

Bestuur.

Voorzitter:                   Jan Ilsink
Penningmeester:         Ben Braam
Secretaris:                   Wilma Berkhout